Välkommen till min webbplats

Välkommen till Yoop

Yoop Snickerier HB, numera AB, är ett väletablerat företag sedan 1983, som tillverkar möbel- och inredningssnickerier för både offentlig och privat miljö.

Från förslag - projektering - till tillverkning och montering

Bred erfarenhet och professionell kompetens, känsla för kvalitet och lyhördhet för kundens önskemål.

Vår specialitet är att hitta lösningar som inte finns i katalogen.


Medlem i Stockholms Snickarmästareförening

Copyright © YOOP HB                                                             e-mail: per@yoop.se